• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  
Kapproing under TysnesFest

 

Eit sentralt poeng med kapproinga under årets TysnesFest var å setja robåten i sentrum under denne folkefesten.Det vart rodd fire innleiande heat i færingar og vinnarane gjekk til ein avgjerande finale. Eit talrikt publikum kunne følgja kapproinga direkte frå bryggjekanten, tilskodarbåtar og det heile vart kringkasta direkte frå tre kamera til storskjerm og kommentert av Anders Dalland og Kåre Kleppe. Rotevlinga var initiert og organisert av Kjell Magnus.Mediedekning av rotevlinga:
Midtsiden.no: Osingar vann på Tysnes

Bladet Tysnes: Spanande rotevling

Bladet Tysnes: Bilete frå rotevling under Tysnesfest

Bladet Tysnes: Jamnt mellom deltakarane i rotevlinga