• Frilansar       • Oselvar - den levande båten       • Norwegian Steam / Jåttseglarane       • CV/arkiv       • Kontakt       • Heim  Fotobidrag i Fortellinger om Norskekysten-hefte

 

I heftet "Den norske trebåten", som vart lansert under Forbundet Kystens landstevne i juli i Oslo, har Kjell Magnus bidratt med eit bilete.

Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner.Boka er ei samling tekstar om dokumentasjon, forvaltning og formidling av tradisjonelle dugleikar.Du kan lesa meir om desse hefta på www.kyst-norge.no.